Objavljeno

Pravila nagradnog natječaja – Adventski kalendar

  1. DIO: ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator Nagradnog natječaja je Mikroedra, Radnička cesta 34a, 10 000 Zagreb, 05257771514 (u daljnjem tekstu: Organizator)

Za Nagradni natječaj vrijede ova pravila koja su obavezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene pravila Nagradnog natječaja u bilo koje vrijeme tijekom Nagradnog natječaja. Svaka promjena bit će zabilježena i objavljena na kraju ovih pravila. Svaka promjena pravila Nagradnog natječaja, uključujući produživanje ili skraćivanje trajanja Nagradnog natječaja, bit će objavljena i počinje vrijediti od datuma objave na Instagram profilu. Organizator ne preuzima odgovornost za to jesu li sudionici upoznati s promjenama pravila Nagradnog natječaja sve dok su te promjene objavljene na linku. Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Instagram niti je povezan s Instagramom.

  1. DIO: TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 25.11.-19.12.2022. u 23:59.

  1. DIO: SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

U Nagradnom natječaju može sudjelovati svaka fizička osoba koja je u trenutku početka Nagradnog natječaja navršila najmanje 18 godina i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

  1. DIO: MEHANIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Upute za sudjelovanje u Nagradnom natječaju:

Za sudjelovanje u natječaju kandidati moraju u komentaru nagradnog posta na Instagramu opisati što bi sve idealna autosjedalicu trebala imati  osmisliti ime toj autosjedalici koje je u skladu s ostalim BeSafe autosjedalicama. Komentari ne smiju prikazivati niti pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.

Prijave koje pristignu nakon 19.12. u 23:59:59 sati neće se razmatrati.

  1. DIO: NAGRADA I OBVEZE DOBITNIKA

Stručni žiri odabrat će 1 dobitnika i nagraditi ga BeSafe iZi Flex S FIX autosjedalicom u boji “Crna unutrašnjost automobila”.

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada. Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu. Nakon odabira dobitnika, bit će odabran i rezervni dobitnik, u slučaju nemogućnosti stupanja u kontakt s glavnim dobitnikom ili ako glavni dobitnik nije valjan iz bilo kojeg razloga koji je izvan kontrole Organizatora. Rezervni dobitnik bit će kontaktiran ako se za to pojavi potreba.

Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju da je dobitnik pružio netočne podatke ili informacije koje su dovele do nemogućnosti dodjeljivanja nagrade.

 

 

  1. DIO: OBVEZE, ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici se slažu i obvezuju se poštivati sve stavke pravila Nagradnog natječaja. Sudionici svojim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je Organizator je u reklamne svrhe ovlašten koristiti njihovu prijavu te njihovo ime i prezime. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost za to da Organizator pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku Nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Organizator će s podacima pobjednika postupati sukladno Zakonu o zaštiti podataka. Podaci pobjednika bit će dostupni Organizatoru i agenciji koja provodi nagradni natječaj.

Podaci će se koristiti unutar tima zaduženog za organizaciju nagradnog natječaja te će biti zadržani do trenutka do kada pobjednik ne preuzme nagradu. Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja Nagradni natječaj u slučaju više sile, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.

  1. DIO: SPOROVI

Svi sporovi između Organizatora i sudionika ovog Nagradnog natječaja bit će riješeni sporazumno ili, ako to neće biti moguće, rješavat će se pravnim putem. Za sve sporove nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Sretno!